P A T H F I N D E R
[ˈpath-ˌfīn-dər]
průkopník; stopař; naváděč;
ten, který hledá nebo objevuje nové cesty