Posilování empatie

Být empatickým (citlivým) je naše základní biologická přirozenost a je pojítkem, které spojuje a drží společnost pohromadě. Vede ke zdravým, kreativním, prosperujícím a dobře fungujícím rodinným vztahům, komunitám a pracovním kolektivům. Všem z nás prospívá prostředí a vztahy, kde jsme vnímáni a kde zároveň my vnímáme ostatní.

Velmi často je empatie zaměňována se sympatií či antipatií vůči něčemu či někomu, což je však nepochopením pravé esence empatie. 

„Být empatický znamená vidět očima druhého člověka, slyšet ušima druhého člověka a cítit jeho srdcem.“

Praktické přínosy empatie lze přirovnat k tomu, když rodič „čte“ potřeby svých dětí nebo když neshoda může být rozpoznána předtím než přeroste do sporu, resp. když mohou být odlišné úhly pohledu viděny jako přínos, spíše než jako problém.  

V dobách minulých se věřilo, že člověk se empatii nemůže naučit, pokud mu není vrozená, postupem času se však tento mýtus ukázal jako lichý, a v současné době zažíváme v tomto smyslu probouzení těch světlejších stránek lidstva. 

V rámci skupinových workshopů či při práci s jednotlivci používáme vědomé techniky a procesy, kdy se učíme vnímat nejen sebe, své tělo a niterné potřeby, ale dokážeme taktéž vstoupit do světa druhého člověka, což znamená, dočasně žít životem druhého člověka a především vzdát se vlastního hodnocení, odložit vlastní názory a hodnoty, odložit své já (self).

Proč pracovat na posílení své empatie?

Existuje nepřeberné množství subjektivních a objektivních zjištění, zde uvádím některá z nich:

zvýšení sebevědomí, posílení vlastní hodnoty, posílení pocitu bezpečí v interakci s ostatními lidmi a různých i nepříjemných situacích, předcházení konfliktním situacím, porozumění svým potřebám i potřebám svých blízkých, vytvoření klidného pracovního prostředí, předcházení

zdravotním problémů, urychlení léčebných procesů, získání vědomého odstupu od svých zážitků, možnost stát se sám sobě pozorovatelem, ochráncem, průvodcem, svobodná volba životního směřování, nalezení pozice vnitřní nezávislosti v myšlení a opravdovosti cílů, schopnost jednat vědomě na základě vlastní vize, a další. 

„Opakem zloby není klid, ale empatie.“

Pokud máte zájem posílit svoji empatii, jsem připraven provést Vás unikátním tréninkovým workshopem, vhodným jak pro jednotlivce, tak pro skupiny, skládajícím se z teoretické a praktické části v celkovém trvání 16 hodin, tématicky rozdělených do několika dnů. 

Samotnou skladbu konkrétních technik je možné upravit v návaznosti na Vámi zvolený záměr.

Pokud cítíte, že je toto téma pro Vás to pravé, napište si o nezávaznou konzultaci.