Supervize (nejen) pro právní profese

Výchozí stav Právní profese v České republice (zahrnujíc zejména advokáty, exekutory, notáře, ale i další právníky) prochází stejně jako další odvětví bouřlivou změnou, která je podpořena různými aspekty, zejména celkovou elektronizací justice, resp. tzv. čtvrtou...

číst více

Místo narození jako brána k vlastní životní síle

Dnešní doba je specifická uvědomováním si souvislostí a vnímáním dříve opomíjených jednotlivostí, např. vztahu k rodičům, a k předkům, ze kterého se formují následně vztahy k lidem a k partnerům. Podobně jako přijetí vlastních rodičů a prarodičů je ale důležité...

číst více

Marihuana – anděl nebo ďábel?

Rád bych Vám nabídl překlad ke shora uvedenému tématu, který jsem realizoval s laskavým svolením centra Takiwasi v roce 2015 po mém návratu z jejich retreatového pobytu z peruánského města Tarapoto. I když je samotný článek staršího data, téma považuji za stále velmi...

číst více