Moje cesta

Má životní „plavba“ vedla od mých dvaceti let právními vodami,  od roku 2010 provozuji samostatnou advokátní kancelář s celorepublikovou působností. Tato náročná zkušenost mi dovolila mimo jiné dokonale pochopit hodnotu pravdy, spravedlnosti i jejich opačných pólů.

Vzhledem k tomu, že advokátní praxe přinášela převážně sporovou agendu, uvědomoval jsem si složitost lidských vztahů a v souběhu s ukončením advokacie jsem se jako jeden z prvních zapsaných mediátorů v ČR začal věnovat osvětě na poli alternativního řešení sporů se zaměřením na mediaci. 

Amsterdam 2011, kongres AIJA - mezinárodní asociace mladých právníků (www.aija.org)
Praha 2011, školení České a Bruselské advokátní komory v mediaci

V roce 2013 jsem zahájil svoji vědomou osobní a profesní transformaci, která vedla přes otevírání a léčení vlastních traumat, přepisování destruktivních vzorců mého chování. Současně jsem začal vnímat své unikátní dary a vrozené schopnosti, které jsem postupně objevoval a dále rozvíjel.

Pro pochopení všech aspektů mé osobnosti jsem se opakovaně vydal do peruánské džungle (do regionu San Martin), kde jsem měl možnost za pomoci zkušených curanderů (šamanů, léčitelů) a léčivých rostlin (tzv. Plantas Maestras) integrovat širokou škálu informací týkající se vlastního Bytí, práce s energiemi, pochopení domorodé kosmovize a zákonitostí Univerza.

Od mého návratu do Evropy se věnuji mj. mediacím, lektorské činnosti pro skupiny i jednotlivce a současně působím průběžně ad hoc jako ambasador projektů, které mají za cíl podporovat obrodu společenského vědomí.

Jsem nadšeným dobro-druhem, dlouhodobě žiji a tvořím v Šumperku, který je mým domovem a je právem nazýván bránou do Jeseníků. Jesenické hory jsou mojí celoživotní vášní, životním prostorem i učitelkou.

Plavba po řece Huallaga, Chazuta, Peru 2016, Amazon Atlantis, realizační tým
Tarapoto, Peru 2015, Závěrečný večer účastníků retreatu v centru Takiwasi (s Jaques Mabit, Jaime Tores a Veronikou Kavenskou)

Při své práci využívám intuitivně kombinaci různých technik a systémů, namátkově např. prvky IkigaiHuman Designu, Genových klíčů, či Transurfingu Vadima Zelanda, a především osobních zkušeností, které jsem získal při studiu Andské kosmovize u peruánského antropologa Juana Núñeze del Prado, dlouhodobou spoluprácí s holandským centrem Proceswerk, či opakovanými retreaty a dietami v peruánském léčebném centru Takiwasi zabývající se tradiční domorodou medicínou (vegetalismem).

Pokud s Vámi kterákoliv má zkušenost vnitřně rezonuje nebo Vás inspiruje, případně Vám intuice napovídá, že jsme společně schopni začít utvářet Váš příběh směrem, který uvnitř Vás dřímá, přijměte tuto výzvu, napište mi svoji představu, vizi nebo záměr, a vydejme se do neprobádaných částí Vašeho nitra.

Bude mi ctí a radostí, zůčastnit se této společné cesty.

Mgr. Martin Pešek

Clenze, Německo 2016, Workshop duchovní tradice Andských mistrů s Juanem Nunezem del Prado